21. heinäkuuta 2014

Perustelut delfinaarion puolesta ontuvat

Olen jo pitkään seurannut keskustelua delfinaarioista ja niiden olemassaolosta. Oma kantani on, että Suomen ainoalle delfinaariolle eli Särkänniemen delfinaariolle pitäisi saada suunnitelma toiminnan lopettamiseksi ja Särkänniemen delfinaarion tulee jäädä Suomen viimeiseksi delfinaarioksi. On todella hyvä, että aihe on jälleen pinnalla ja toivon, että keskustelu johtaa myös toimiin delfinaariotoiminnan lakkauttamiseksi tulevaisuudessa. 

Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Seppälä on puhunut delfinaarion puolesta lehtijutuissa, joissa on käsitelty valtuustoaloitetta sekä kuntalaisaloitetta, joissa toivotaan delfinaarion hallittua alasajoa ja suunnitelmaa delfinaarion tulevaisuudelle. 

Alla Särkänniemen toimitusjohtajan perusteluja delfinaarion puolesta sekä omat näkemykseni näihin väittämiin.

Delfinaario on yksi Särkänniemen suosituimmista kohteista. (Yle)
Se, että jokin epäeettinen toiminta on suosittua, ei ole hyvä peruste jatkaa epäeettistä toimintaa. Jos jokin toiminta koetaan epäeettiseksi, on meidän muutettava toimintaamme. Näin on toimittu Suomessa myös epäeettisten eläinsirkusten kohdalla.

Ihmiset pitävät näytöksistä ja delfinaariossa kerrottavista asioista, jotka liittyvät meriin ja vesistöjen suojeluun. Tietoisuus meriensuojelun tärkeydestä on lisääntynyt. (Yle)
On erittäin kyseenalaista pitää eläimiä vankeudessa ihmisen viihteen vuoksi. Delfiinille tämä viihde tarkoittaa pitkää, jopa 40 vuoden vankeutta. Delfiinien elämään voi perehtyä muuallakin kuin delfinaariossa, jopa paremmin kuin delfinaariossa. Mikäli delfiinejä ei ole mahdollisuutta mennä katsomaan niiden luonnolliseen elinympäristöön, voi katsoa delfiineistä tehtyjä dokumentteja (jotka varsinkin nykyisin ovat todella laadukkaita). Delfinaarioympäristö ei paljoa kerro delfiinien todellisesta elämästä luonnollisessa elinympäristössään. Särkänniemen mukaan ihmisten tietoisuus meriensuojelusta on lisääntynyt. Itse olen hyvin epäileväinen sen suhteen, että delfinaariossa vierailleet suojelisivat meriä merkittävästi enemmän (tai lainkaan enemmän) kuin ne, jotka eivät siellä ole vierailleet. 

Delfiinien lisääntymisen rajoittaminen on eettisesti hankala asia. (Yle)
Delfiinien pitäminen vankeudessa on eettisesti hankala asia. Jo iäkkäämpi delfiini, Veera, odottaa parhaillaan poikasta. Särkänniemessä on ollut runsaasti poikaskuolemia (vain kaksi viidestätoista poikasesta on jäänyt henkiin), joten jäämme odottamaan kuinka tämän poikasen käy...

Delfinaariolla on eläimistä moraalinen ja eettinen vastuu, joka jatkuu läpi elämän. (hs)
Juuri näin, ja koska delfiinien pitäminen vankeudessa on moraalisesti ja eettisesti väärin, tulisi delfinaarion alasajolle tehdä suunnitelma. Delfinaarion tulisi myös pitää huolta siitä, ettei tulevaisuudessa yksikään uusi delfiini joudu viettämään elämäänsä virikkeettömässä ja ahtaassa betonialtaassa.

Delfinaarion tutkimus- ja opetustoiminta on tärkeää. (hs)
WDC:n vuonna 2011 tekemän selvityksen mukaan delfinaariot ovat pääasiassa kaupallisia yrityksiä, joissa eläimiä pidetään ensisijaisesti esityksiä varten. Olisikin mukava tietää, kuinka suuri osa Särkänniemen delfinaarion toiminnasta on delfiinien hyväksi tehtävää tutkimusta sekä delfiinien suojelua (ja millä tavalla Särkänniemi edistää delfiinien suojelua), minkälaisia tutkimuksia Särkänniemi on tehnyt ja minkälaista vaikutusta näillä tutkimuksilla on ollut. Tutkimusta tulisi tehdä siellä missä delfiinit luonnostaan elävät. 

Toiminta on täysin lupaehtojen ja kansainvälisten säännösten mukaista. (hs)
Eläinsuojelulaki sanoo, että kun eläimiä pidetään, tulee ottaa huomioon niiden fysiologiset tarpeet sekä käyttäytymistarpeet. Huvipuistossa on hyvin hankalaa, jollei jopa täysin mahdotonta, toteuttaa näitä tarpeita.  

Delfinaariolla on suunnitelmat siitä, että jos joku eläin ei jaksa, miten silloin toimitaan. (SK)
Näin Särkänniemen toimitusjohtaja kertoi Suomen Kuvalehden haastattelussa. Toimittaja kysyi useamman kerran, mitä nämä suunnitelmat ovat, mutta asiaan ei tullut selkoa. Mikäli tällaiset suunnitelmat on olemassa, tulisi Särkänniemen kertoa niistä avoimesti. Mikäli tällaisia suunnitelmia ei oikeasti ole olemassa, tulisi sellaiset nyt tehdä.

Jos on kaksi delfiiniä jäljellä, se ei ole enää lauma, joka on delfiineille tärkeä. Sen odottelu, että yksi vielä poistuu, ei tunnu eettisesti kauhean oikealta. (SK)
Delfiinit ovat älykkäitä ja erittäin sosiaalisia eläimiä ja luonnossa ne elävät suurissa laumoissa. Delfiinien sosiaaliset suhteet ovat hyvin monimuotoisia ja niiden tunne-elämä on hyvin rikasta. Tämän tietäen minusta tuntuu eettisesti hyvin väärältä, että delfiinejä pyydystetään luonnosta vankeuteen, missä ihminen päättää, kenestä tulee kenenkin "perhettä". Maailmalla delfiinejä siirretään myös delfinaariosta toiseen, jolloin ne joutuvat jälleen uuteen ryhmään. Delfinaariossa ongelma on erityisesti pienet ja ahtaat tilat, joissa delfiineillä ei ole mahdollisuutta ”poistua paikalta” niille epämiellyttävästä sosiaalisesta tilanteesta, kuten ne luonnossa voisivat tehdä. Luonnossa ne voivat myös uida kymmeniä kilometrejä päivässä, delfinaariossa ne ovat pakotettuja uimaan samassa pienessä altaassa. Virikkeetön ja ahdas betoniallas, jossa kaikuluotausäänien käyttö vaikeutuu, ei riitä tarjoamaan delfiineille riittäviä elinolosuhteita. Eikö se tunnu eettisesti väärältä? Vangituilla delfiineillä esiintyykin stereotyyppistä käyttäytymistä. Delfinaariotoimintaa ei voida jatkaa loputtomiin vain sillä verukkeella, että on epäeettistä jättää delfiini yksin. Epäeettistä on se, että joka vuosi Taijissa tuhansia delfiinejä ajetaan lahdenpoukamaan, josta osa pyydystetään "täydennykseksi" delfinaarioihin, loput tapetaan.

Delfinaariolla on sekä moraalinen että eettinen vastuu näistä eläimistä, sekä nyt että tulevaisuudessa. Niistä pitää pitää hyvää huolta. Sitä selvitellään koko ajan ja kerätään tietoa, mitkä ovat parhaita tapoja. (SK)
Mielestäni Särkänniemen delfinaarion olisikin nyt syytä ottaa vastuu delfiinien tulevaisuudesta. Valitettavasti virhe on tapahtunut ja delfinaario on aikoinaan perustettu. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että delfinaarion on jatkettava toimintaansa hamaan tulevaisuuteen, ja hankittava aina vain uusia delfiinejä. Nyt olisi aika selvittää, kuinka delfinaarion tulevaisuudessa käy, kun nykyiset delfiinit vanhenevat. Nyt tulisi käydä läpi erilaisia mahdollisuuksia delfinaarion lopettamiselle (esimerkiksi delfiinien siirtäminen turvakotiin) ja kertoa näistä vaihtoehdoista avoimesti. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti